Kā kļūt par AAB biedru?

Bijušo KNAB darbinieku iesniegumi par uzņemšanu advokatūrā ir jāvērtē padziļināti

ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA
Elizabetes iela 63-5, LV-1050, Rīga
 
Latvijas Zvērinātu advokātu padomei
Elizabetes iela 63-1,
Rīga, LV-1050
Rīgā, 2016. gada 16. augustā
 
Godātie kolēģi!
 
Presē ir izskanējusi informācija par vairākām KNAB amatpersonām, kuras drīz atstās savus amatus vai jau tos ir atstājušas. Pieredze liecina, ka atsevišķās valsts amatpersonas uzskata Latvijas advokatūru par to kluso ostu, kurā varēs atpūsties no smaga izmeklēšanas darba un vienlaikus veiksmīgi izmantot gūto pieredzi un sakarus izmeklēšanas iestādēs.
 
Tikpat vispārzināms ir fakts, ka, izmantojot procesa virzītāju pilnvaras, daudzas izmeklēšanas iestāžu amatpersonas nereti un diezgan rupji pārkāpj personu tiesības uz advokāta juridisko palīdzību.
 
Esam pārliecināti, ka cilvēkiem ar šādu dzīves pieredzi un vērtību sistēmu nav vietas mūsu rindās, jo izmeklēšanās iestādēs bieži pieļautā prakse liecina par nicinošo attieksmi ne tikai pret advokāta profesiju, bet arī pret cilvēktiesībām, tiesiskumu un likuma varu kā demokrātijas pamatprincipiem.
 
Apzināmies, ka Latvijas Zvērinātu advokātu padomei saskaņā ar likumu būs individuāli un objektīvi jāvērtē katra bijušā KNAB darbinieka iesniegums par uzņemšanu Kolēģijā, ja tāds būs. Tas ir ne tikai likumīgi, bet arī taisnīgi, jo ir zināmi gadījumi, kad bijušie izmeklēšanas iestāžu darbinieki no profesionāliem un godīgiem izmeklētājiem kļuvuši par tādiem pašiem advokātiem.
 
Taču pārrunājot ar daudziem kolēģiem izveidojušos situāciju, secinājām, ka ir bijis ne mazums gadījumu, kad par advokātiem kļuvuši bijušie tiesību aizsardzības iestāžu darbinieki ar advokāta statusam neatbilstošu reputāciju. Tāpat, secināms, ka tādi gadījumi nedrīkst atkārtoties.
 
Ņemot vērā minēto, aicinām Latvijas Zvērinātu advokātu padomi īpaši padziļināti vērtēt bijušo KNAB darbinieku iesniegumus par uzņemšanu advokatūrā, ja tādi būs. Aicinām arī kolēģus uzmanīgāk sekot līdzi Padomes izsludinātajai informācijai par personām, kuras ir pieteikušās uzņemšanai mūsu Kolēģijā, un informēt Padomi par faktiem, kuri dod pamatu apšaubīt bijušo KNAB darbinieku atbilstību Latvijas Republikas Advokatūras likuma prasībām.
 
Situācijā, kad dažādām juridiskajām profesijām gan presē, gan no politiķu puses bieži un ne vienmēr pamatoti tiek izteikti pārmetumi par godīguma un zināšanu trūkumu, likuma prasību stingra piemērošana bijušajām valsts amatpersonām, kuras vēlas kļūt par advokātiem, būs tiesiska un adekvāta atbildes rīcība no mūsu profesionālās korporācijas puses.
 
Ar cieņu,-
 
Dmitrijs Skačkovs
Valdes priekšsēdētājs

Autors: Advokātu atbalsta biedrība

Publicēts: 16.08.2016

Avots: Advokātu atbalsta biedrība


« Atgriezties