Kā kļūt par AAB biedru?

Biedrība neatbalsta samazinātā atskaitījumu apmēra atcelšanu advokātēm-māmiņām

ADVOKĀTU ATBALSTA BIEDRĪBA
Baznīcas ielā 20/22, Rīgā, LV-1010
biedriba@latvijasadvokats.lv
________________________________________________________________________
 
LATVIJAS ZVĒRINĀTU
ADVOKĀTU PADOMEI
Brīvības bulvārī 34, Rīgā, LV-1050
Godātie kolēģi!
 
Latvijas Zvērinātu advokātu padome informēja kolēģus, ka ar 2012.gada 13.marta lēmumu Nr.64, izskatot zvērināta advokāta L.K. iesniegumu, atcelts Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2009.gada 15.decembra lēmuma Nr.223 „Par Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas uzturēšanai izdarāmo maksājumu kārtību un apmēriem” 5.punkta trešais apakšpunkts par maksājumu samazinātā apmērā noteikšanu zvērinātiem advokātiem vai zvērinātu advokātu palīgiem - sievietēm, kurām ir bērns (bērni) līdz 3 gadu vecumam.
 
Advokātu atbalsta biedrība nevēlas spītēt Padomei, konfrontēt vai konkurēt ar to, taču atgādina, ka tieši mums lielā mērā pieder ‘’autortiesības’’ uz pašreizējo atskaitījumu sistēmu, kura paredz samazinātu maksājumu apmēru gan ilggadējiem advokātiem, gan arī citām kolēģu kategorijām, kurām nepieciešams mūsu kopīgs atbalsts.
 
Ar priekšlikumiem par šādas sistēmas izveidi Advokātu atbalsta biedrības biedri uzstājušies Kolēģijas 2009.gada kopsapulcē. Uzsveram, ka šos priekšlikumus virzīja un atbalstīja arī tie kolēģi, kuriem šāda sistēma (jo ilgāks stāžs, jo mazāks maksājums) nenes nekādu tiešu tūlītēju labumu.
 
Mums kā šo priekšlikumu autoriem 2012.gada 13.marta lēmums Nr.64 rada neizpratni. Atskaitījumu samazinātais apmērs advokātēm-māmiņām nevar graut Kolēģijas budžetu, bet šīs priekšrocības atcelšana nav veids, kā palielināt Kolēģijas budžeta ieņēmumus.
 
Mūsuprāt, drīzāk būtu jāizvairās no nevajadzīgajiem izdevumiem, kā, piemēram, īslaicīga sabiedrisko attiecību speciālistu piesaistīšana vienai kampaņai par aptuveni LVL 2000 tikai sakarā ar Latvijas Advokatūras dienu, neizvērtējot piedāvātās tāmes poziciju pamatotību un kampaņas efektivitāti.
 
Vēršam Padomes uzmanību uz to, ka katru gadu Kolēģijas budžetā veidojas pārpalikums vismaz LVL 50000 apmērā.
 
Un, protams, nav normāla situācija, kad Padomes darbā saskatāmi dažādi standarti attiecībā uz dažādiem iesniegumiem. Tā, bēdīgi slavenie ‘’Metodiskie norādījumi’’ par amatu nesavienojamību netika atcelti, neskatoties pat uz 50-60 kolēģu iesniegumiem, kuros šī dokumenta juridiskie trūkumi un neatbilstība Latvijas Republikas Satversmei tika izvērsti izanalizēti, dažreiz ar akadēmisku pieeju. Turpretī šoreiz pietika ar vienu iesniegumu, lai pieņemtu pavisam dīvainu, neskaidru lēmumu.
Saskaņā ar informāciju, kas ir Advokātu atbalsta biedrības rīcībā, iesnieguma autors, kolēģis L. K., nav lūdzis atcelt minēto Padomes lēmuma apakšpunktu, bet gan lūdza attiecināt samazināto maksājumu apmēru arī uz viņu, jo viņa sieva nestrādā, un viņam ir jāuztur sieva un bērns līdz 3 gadu vecumam. Iesniegumā pausts arī viedoklis, ka samazinātais atskaitījumu apmērs ir jāattiecina arī uz citiem advokātiem-vīriešiem, kuri uztur bērnu līdz 3 gadu vecumam.
 
Kā redzams no iesnieguma teksta, tajā lūgts izdot labvēlīgu administratīvo aktu. Padome to nav izdarījusi, bet gan izlēmusi pavisam citu jautājumu, tādējādi radot iesniedzējam pamatu apgalvot, ka viņa subjektīvās tiesības ir aizskartas. Diez vai vēl viena tiesvedības pamata radīšana ir Kolēģijas interesēs.
 
Acīmredzot, nepateiksim neko jaunu, ja atgādināsim, ka katru gadu kolēģi gaida kopsapulcē kādu ‘’šovu’’, to saistot cita starpā ar Advokātu atbalsta biedrības regulāru kritiku Padomes adresē un mūsu pretestību pārmaiņām, kuras kalpo tikai šaurajām advokātu lokam. Mums nekas nav pret to, lai kopsapulces notiktu radoši un interesanti, bet nekādu populistisku šovu mēs noteikti nevēlamies.
 
Mēs aicinām Jūs, godātie Latvijas Zvērinātu advokātu padomes locekļi, tagad, līdz kopsapulcei, sniegt kolēģiem (it īpaši kolēģēm) paskaidrojumu par savu lēmumu. Turklāt, lūdzam to darīt, norādot, kā balsoja katrs Padomes loceklis, nevis kārtējo reizi izvairīties no personiskas atbildības un reaģēt ar cienījamās kolēģes Gunas Kaminskas sagatavoto un profesionāli formulēto atbildi.
 
Ar cieņu,
 
Dmitrijs Skačkovs,
valdes priekšsēdētājs
2012. gada 15. martā
 
 
 
 
 
Latvijas Zvērinātu advokātu padomei
Brīvības bulvāris 34, Rīga, LV-1050
 
 
Rīgā,                                                                                                    2012.gada 28.februārī
 
                                                                                               
Par kolēģijas uzturēšanai izdarāmo maksājumu samazināšanu
 
 
            2011.gada 17.februārī es vērsos Latvijas Zvērinātu advokātu padomē, informējot, ka manai sievai piedzima dēls, līdz ar to es lūdzu izdot labvēlīgu administratīvo aktu un no 01.03.2011 līdz 01.03.2014 noteikt man samazināto maksājumu kolēģijas uzturēšanai – Ls 5,- mēnesī.
            2011.gada 1.martā Latvijas Zvērinātu advokātu padome pieņēma lēmumu Nr.67 man noteikt atskaitījumu kolēģijas fondā – Ls 5 mēnesī, līdz 2012.gada 29.februārim..
            Protams, ka izsaku pateicību Padomei par šādu lēmumu, taču atgādinu, ka biju lūdzis man noteikt samazināto maksājumu kolēģijas uzturēšanai – Ls 5,- mēnesī līdz 01.03.2014, jo 15.12.2009 Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmuma Nr.223 „Par Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas uzturēšanai izdarāmo maksājumu kārtību un apmēriem” (turpmāk – Lēmums) 5.punkts nosaka, ka tiek noteikts maksājums samazinātā apmērā – Ls 5,- mēnesī zvērinātiem advokātiem vai zvērinātu advokātu palīgiem - sievietēm, kurām ir bērns (bērni) līdz 3 gadu vecumam. 
            Ņemot vērā, ka noteikt maksājumu samazinātā apmērā tikai sievietēm, kurām ir bērns (bērni) līdz 3 gadu vecumam, ir diskriminējoši un neatbilstoši Satversmes 91.pantam, kā arī Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 14.pantam (diskriminācijas aizliegumu pēc dzimuma), uzskatu, ka minētā Lēmuma norma ir jāattiecina arī uz vīriešiem, kuriem kurām ir bērns (bērni) līdz 3 gadu vecumam.
            Saskaņā ar Lēmuma 6.punktu, pēc advokāta iesnieguma vai padomes iniciatīvas ar tās lēmumu var atbrīvot no maksājumu veikšanas zvērinātus advokātus, ja Latvijas Zvērinātu advokātu padome konstatē pietiekamu pamatu lēmuma par atbrīvošanu no maksājumiem pieņemšanai.
            Ņemot vērā, ka mana sieva nestrādā un manā apgādība tagad ir 2 personas (gan sieva, gan dēls), ka nekad neesmu kavējis kolēģijas uzturēšanai veicamos maksājumus, kā arī, sakarā ar to, ka dēļ rūpēm par bērnu, man vairs nebūs iespējas gūt finansiālos ienākumus iepriekšējā apmērā, lūdzu izdot labvēlīgu administratīvo aktu un līdz 15.02.2014 (t.i., līdz mana bērna 3 gadu vecumam) noteikt man samazināto maksājumu kolēģijas uzturēšanai – Ls 5,- mēnesī.
 
 
 
 
            Zvērināts advokāts                                 
 

Autors: Advokātu atbalsta biedrība

Publicēts: 15.03.2012

Avots: Advokātu atbalsta biedrība


« Atgriezties